Съгласен съм

www.art93.com използва 'бисквитки' (cookies), за да ви предостави възможно най-добро потребителско изживяване.Използвайки сайта, вие се съгласявате с това. Можете да научите повече за "Политика за бисквитките" тук.

Close

Приложение № 1

                                                                                                               Приложение № 1 към Общите условия
 
 
 
 
ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА
/на основание чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 от ЗЗП/
 
                                     
                                                                                                             ДО
                                                                                                             “АРТ – 93” ООД
                                                                                                             гр. София, бул. “Сливница” № 245, ет. 3
                                                                                                             тел. 02/………….
                                                                                                             e-mail: sales@art93.com
 
                                                                                                                    от .........................................................................
                                                                                                                    /попълнете име на потребителя/
                                                                                                                    ...............................................................................
                                                                                                                    /попълнете адрес на потребителя/              
                                                                                                                    ЕИК:......................................................................
                                                                                                                    /попълва се само от юридически лица/
 
 
 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
 
С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*
 
Поръчано на* ………………………………………………………………………………………………..…………………………………..
Получено на* ………………………………………………………………………………………….………………………………………….
Име на потребителя/ите …………………………………………………………………………..………………………………………
Адрес на потребителя/ите ……………………………………………………………………………………………………………….
 
 
 
Подпис на потребителя/ите ………………………………………………………………………………………………………….
/само в случай, че настоящият формуляр е на хартия/
 
Дата
------------------------------------------------------
* Ненужното се зачертава.